a2

בדיקת דירה לפני קניה חדשה/ישנה

בדיקת דירה לפני קניה – טרמינל בדק בית

בדיקת דירה לפני קניה תיתן לכם שקט. תדעו באיזה מצב הדירה מבחינה הנדסית האם אתם זקוקים לשיפוץ בדירה לאחר שתיכנסו ומה יש לכלול בו ?האם יש ליקויי בניה בדירה שלא ניתן לתקן וגורמים לירידת ערך, כך שעלותה של הדירה תפחת. האם יש ליקויי בניה שבשל השלכותיהם קניית הדירה אינה כדאית.

טרמינל בדק בית תספק לכם כל סיוע או מידע אפשרי, נצוות לטובתכם בעלי מקצוע שונים שעשויים לסייע לכם לרבות: שמאי מקרקעין .. צפו בסרטון המתאר בדיקת דירה לפני קניה של טרמינל בדק בית

דו"ח בדיקת דירה לפני קניה הוא צ'ק ליסט שהוכרה כפטנט רשום, כוחה הגדול בכך שהיא מעודכנת, מכילה כתבי כמויות לתיקון ליקויי בניה, ציטוטים של החוק וכן כל ליקוי אפשרי, כ – 360 במספר.  דו"ח בדיקת דירה לפני קניה של מהנדסי טרמינל בדק בית יספק לכם מידע על ליקויי בניה אם קיימים :

– ליקויי בניה בשלד הדירה ומידת חומרתם, האם ניתן לתקן אותם, האם הם מהווים סכנה בטיחותית או ליקוי בניה אסתטי בלבד. tarshim

המשך קריאה