build

ליקויי בניה

ליקויי בנייה אלו הם כשלים המתגלים בדירות, בתים או נכסים באשר הם. הדרך הטובה ביותר לאתר אותם ולהתמודד איתם היא באמצעות עריכת בדק בית מקצועי. קיימת חשיבות עליונה לעריכת ביקורת מבנים מקיפה, שכן זו יכולה לחסוך לנו הוצאות מיותרות בעתיד אך חשוב מזה – עיתים ליקויים בדירה או בית יכולים לעלות בחיי אדם. כבר היו בעבר מקרים חמורים בהם עקב ליקוי בניה קופחו חיי אדם. במקרים כאלה נחשב קבלן בניה לעבריין, רישיונו כקבלן נשלל ולא פעם הוא גם ריצה עונש מאסר. על מנת להימנע ממקרים כגון אלו, קיים הכרח לערוך בדק בית מקיף ומקצועי שימנע הלכה למעשה מאיתנו הדיירים סכנה ממשית, לנו ולילדינו. מדרג החומרה של ליקויי בניה בכל דיה או בית, בין אם חדש ובין אם ישן יותר, יכולים להתגלות ליקויי בניה. חלקם נחשבים לאקוטיים ויכולים, כאמור, לסכן חיי אדם בעוד שליקויים אחרים יכולים להיות מינוריים יותר וקשורים יותר למראה האסתטי של הנכס. בין אם מדובר בכשלים אקוטיים או מינוריים, בניה בישראל מהוגנת בחוק – חוק בניה כמו גם בנורמות תקנות בניה. חוקים ותקנות אלו נועדו להגן על דיירים וזכויותיהם מפני אוזלת ידם של קבלנים ובעלי בתים. המשך קריאה